Samengevat

Een brandmeldinstallatie (BMI) moet veilig ­worden geïnstalleerd. Maar ook het onderhoud moet veilig en volgens voorschriften gebeuren. Daar zorgt u voor als Onderhoudskundige BMI. Na deze training zorgt u ervoor dat de inspectie, onderhoud en eventuele reperatiewerkzaam­heden volgens de laatste NEN 2654 worden ­uitgevoerd. U bent na afloop dan ook gecer­tificeerd. Volg daarom deze training Onderhoudsdeskundige BMI.

 • Al ruim 40 jaar ervaring
 • Locaties door heel Nederland
 • Praktijk is echt praktijk
 • Start binnenkort.

Over deze cursus

Doelgroep

U bent werkzaam bij een installatiebedrijf ­binnen de brandbeveiliging. Ook als uw organisatie deze markt wil betreden, is de opleiding zeer waardevol.

Doel en opzet

Tijdens de theoriebijeenkomsten wordt u uit­gebreid voorbereid op het examen dat u kunt afleggen bij Certoplan. U gaat in op de ­algemene brandveiligheid aan de hand van onderwerpen als brand, brand- en rook­verspreiding. U verdiept zich tijdens de training verder in brand­installaties en het onderhoud ervan. U leert ­brandmeldinstallaties te onderhouden en veilig reparaties uit te voeren. Daarnaast kunt u wijzigingen die van invloed zijn op de projectering signaleren en volgens de geldende procedures melden en (laten) opheffen.

Van belang is dat u tijdens de cursus beschikt over de laatste versie van deze normen:
NEN 2535 (NEN 2535:2009+C1:2010 nl)
NEN 2654-1

U neemt deze normen zelf mee naar de cursus.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 1-2 uur per bijeenkomst.

Vooropleiding

U heeft een vooropleiding op het niveau van MBO-elektrotechniek. Daarnaast heeft u de cursus Installatiedeskundige Brand­meld­instal­laties (IDB) met goed gevolg afgesloten en kunt u dat met een diploma aantonen.

Online leeromgeving

Wij maken gebruik van het meest actuele studiemateriaal. Tijdens de training heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving, met daarin alle aanvullende informatie die u voor de opleiding nodig heeft, zoals het rooster, benodigde voorbereiding op de lessen, even­tuele opdrachten en overige relevante infor­matie. Ook kunt u er communiceren met uw docent en de andere deelnemers.

Diploma

U kunt deze waardevolle training afsluiten met een schriftelijk examen bij Certoplan. Hiervoor schrijft u zich zelf in. De kosten van het examen worden door Certoplan bij u in rekening gebracht. U ontvangt bij ­voldoende resultaat het erkende diploma ‘Onderhoudsdeskundige BMI’ van Certoplan.

Programma

In deze boeiende praktijktraining komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Taak en functie DP: wettelijke en andere regelingen
 • Het verschijnsel brand en uitbreiding en oorzaken van brand
 • Werking brandmelders en brandmeld­installaties
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Beoordeling brandrisico’s
 • Normen en wetten
 • Tekeningen lezen en brandveiligheids­organisatie
 • Projectering
 • NEN 2654
 • Controle en onderhoud
 • Brandmeldtechniek
 • Installatietechniek (NEN 2535)
 • Examentraining

 

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Techniek & Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Techniek & Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid