• Studeren in eigen tempo
 • Jaar gratis toegang tot online theorie
 • Praktijk is echt praktijk

Elke organisatie moet voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers een overzicht maken van deze risico’s. Welk werk je ook doet, er zitten altijd in meer of mindere mate veiligheidsrisico’s aan vast. Die kun je vaak niet helemaal uitsluiten, maar met het nemen van beheersingsmaatregelen kun je ze wel terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. Voorwaarde is dan wel dat je weet wat die veiligheidsrisico’s zijn. Werkgevers zijn daarom verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben.

Naar aanleiding van deze RI&E kan in het Plan van Aanpak worden opgenomen dat werknemers voor bepaalde werkzaamheden een laatste check moeten uitvoeren in de vorm van de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse). In feite betekent dat gewoon dat je eerst kijkt of alles veilig is voordat je aan de slag gaat. Dus dat je kijkt welke risico’s of gevaren die kunnen leiden tot ongelukken er zijn en die weghaalt of beperkt tot een aanvaardbaar niveau.

Beter voorkomen dan genezen

Een LMRA is bedoeld de risico’s/gevaren op je werkplek te herkennen en risico’s en gevaarlijke omstandigheden, die tot een ongeval kunnen leiden te verwijderen. Pas als dat is gebeurd begin je met werken. Je kunt namelijk beter vooraf nog eens goed nadenken over eventuele gevaren, in plaats van de gevolgen van deze gevaren te ervaren.

De LMRA bestaat uit 3 fasen:

 1. Beoordeel wat de risico’s zijn

Begin niet met het werk als de risico’s naar jouw oordeel te groot zijn.

 1. Bepaal welke maatregelen je moet nemen

Bepaal wat je moet doen om de risico’s te verwijderen of aanvaardbaar te maken.

 1. Voer die maatregelen uit

Vraag hier hulp bij als dat nodig is en bespreek met je collega’s wat je hebt gedaan. En altijd overleggen als je twijfelt.

Een LMRA voer je uit als je begint met werken en elke keer als er iets verandert. Dus niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen zijn genomen, maar ook na een voorval of korte werkonderbreking. De risico’s/gevaren kunnen voortkomen uit de werkzaamheden zelf, de werkplek, de werkomgeving, de werkcondities, de werkcomplexiteit en de milieuaspecten en deze kunnen per seconde veranderen.

De LMRA in 6 praktische stappen:

 1. Kijk goed om je heen. Zijn er gevaren? Zijn de arbeidsmiddelen in orde?
 2. Denk goed na over de mogelijke risico’s.
 3. Beoordeel de risico’s. Analyseer de gevaren die verbonden zijn aan een taak.
 4. Beheers de risico’s: neem maatregelen.
 5. Zijn er risico’s aanwezig? Zo ja, stop direct met werken!
 6. Is alles veilig? Ja? Start of hervat je werk.

Naast het uitvoeren van de LMRA is het belangrijk dat we op elkaars veiligheid letten.

Spreek je collega aan als je een onveilige handeling of situatie ziet, die invloed kan hebben op die collega. Dan kunnen er juiste maatregelen worden genomen.

 

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis