• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

De Veiligheidsladder heeft vijf treden die de ontwikkelingsfase aangeven waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft. Met de Hearts & Minds methode kun je achterhalen op welke trede van de veiligheidsladder je organisatie staat. Een belangrijk onderdeel van de Hearts & Minds filosofie is dat de cultuur binnen een organisatie gaat van ‘we moeten’ naar ‘we willen’.

Eerst maar eens kijken wat die vijf treden van de veiligheidsladder nu precies zijn:

 

Trede 1 Pathologisch

Je organisatie of bedrijf staat nog helemaal onderaan en investeert nauwelijks in verbetering van de veiligheidscultuur. Er is een houding van ‘bij ons gaat het allemaal wel goed, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten?

 

Trede 2 Reactief

Je bedrijf is al wel enigszins bezig met veiligheid en voert veranderingen door als er dingen mis zijn gegaan. Die veranderingen zijn vaak ad hoc en van korte duur. Echt verantwoordelijkheidsgevoel is er eigenlijk niet.

 

Trede 3 Berekenend

Nog een stapje hoger op de ladder neemt je bedrijf verantwoordelijkheid en bepaalt het welke veiligheidsregels belangrijk zijn. Dit komt vaak wel voort uit eigenbelang. De naleving van de veiligheidsregels en -wetten ligt voornamelijk bij het management. Maar er wordt in ieder geval iets gedaan aan veiligheid.

 

Trede 4 Proactief

Op dit niveau heeft veiligheid hoge prioriteit en zit in alle lagen van je organisatie. Die denkt vooruit, investeert voortdurend in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en moedigt medewerkers aan om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Je organisatie ziet bewust veilig werken als een eigen verantwoordelijkheid.

 

Trede 5 Vooruitstrevend

Bovenaan de ladder heeft je bedrijf veiligheid helemaal geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit in het denken en werken van alle medewerkers.

 

Hearts & Minds van ‘we moeten’ naar ‘we willen’

Als je hebt vastgesteld wat de positie van je bedrijf is op de veiligheidsladder kun je aan verbetering gaan werken als dat nodig is. Hier komt Hearts & Minds™ om de hoek kijken. Dat is een wetenschappelijk gefundeerde methodologie gebaseerd op 20 jaar gedragsonderzoek door de Universiteiten van Manchester, Aberdeen en Leiden. Volgens deze methode zijn er drie dingen noodzakelijk voor cultuur- en gedragsverbetering. Dat zijn achtereenvolgens begrijpen, accepteren en willen. Zo kom je van ‘we moeten’ naar ‘we willen’.

De omgeving heeft daarbij veel invloed. Hearts & Minds™ maakt invloeden uit de omgeving zichtbaar en dat zorgt dat je invloed op deze omgeving krijgt.

Bij organisaties heb je verschillende omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld:

  • Voorbeeld en gedrag van het management
  • Het beloningssysteem
  • Opleidingsmogelijkheden
  • Beleid en procedures

Met verbeteren van de omgeving kun je het gedrag van mensen veranderen en dit leidt tot meer motivatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en prestaties. Dit is de verandering, van ‘we moeten’ naar ‘we willen’.

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis

Arbo coördinator
Arbo coördinator

Wil je de juiste maatregelen nemen om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers? Werk je als arbocoördinator of word je binnenkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen je organisatie? Kies dan voor deze training.

Preventiemedewerker
Preventiemedewerker

Als preventiemedewerker draag je bij aan de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen jouw organisatie. Tijdens deze training leer je hoe je je inzet voor goede arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf en ontwikkel je je tot een deskundige en effectieve preventiemedewerker.

Inleiding Arbowet
Inleiding Arbowet

In deze training ga kennis maken met de Arbowet, hoe je om gaat met een kaderwet, welke bepaling voor jouw organisatie van belang zijn en de rol van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast leer je dat de wetgeving meer omvat dan de Arbowet, zo zijn het Arbobesluit, de Arbocatalogie en Arboregeling ook belangrijk voor jouw organisatie!

Preventiemedewerker (e-learning)
Preventiemedewerker (e-learning)

Na het volgen van deze e-learning ben je in staat om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen en de maatregelen die daaruit voortvloeien direct in gang te zetten. Tijdens de training oefen je ook met het toepassen van de Arbowet en het effectief communiceren met andere belanghebbenden in het werkveld.

Arbo coördinator (e-learning)
Arbo coördinator (e-learning)

Werk je als arbocoördinator of word je binnenkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden binnen je organisatie? Kies dan voor deze E-Learning

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow