• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

Het stimuleren van veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen heeft bij veel organisaties en bedrijven hoge prioriteit. Niet alleen in de voor de hand liggende sectoren, zoals de industrie en de bouwsector, waar de risico’s hoog zijn, maar ook daarbuiten. Het welzijn van collega’s staat hoog in het vaandel bij humanresourcesafdelingen. Uiteindelijk willen we allemaal dat iedereen veilig is en aan het eind van de werkdag weer gezond naar huis gaat.

Human factor

Hiervoor zijn verschillende kwaliteitsprocessen en methodieken ingevoerd. Die zijn allemaal noodzakelijk, maar de volgende stap in het verder terugdringen van onveilige situaties zit niet in systemen en processen, maar in de ‘human factor’. De menselijke factor speelt hierin een belangrijke rol. En die kun je verbeteren door het gedrag van mensen te veranderen.

Dat is geen eenvoudige exercitie, want het bestaande gedrag van mensen is meestal ontstaan uit decennialang inslijpen van gedrag en normen en waarden. En die maken de veiligheidssituatie vaak niet beter dan die nu is. Een belangrijke stap is het herkennen en erkennen van de eigen verantwoordelijkheid en hoe dit bijdraagt aan een veilige omgeving.

Soft skills

Om de human factor in het stimuleren van een hoger veiligheidsbewustzijn te versterken is aanpassing van gedrag nodig. Die human factor hangt samen met human skills, vaak ook soft skills genoemd. Bij die soft skills gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van samenwerken, communicatie en kritisch denken en analyseren. Want alleen als we deze vaardigheden verbeteren in de context van veiligheid en gezondheid binnen bedrijven, gaan we ook het gedrag vertonen wat het veiligheidsbewustzijn stimuleert. In de verantwoordelijkheid van de collega’s zelf alsook het aansturen en aanspreken van elkaar op het gewenste gedrag.

Wil je hier meer over leren? Dan kun je misschien eens kijken naar de volgende opleidingen op dit gebied.
Specifiek op dit thema, op basis van vaardigheden, gedrag en cultuur:

Of opleidingen waarbinnen soft skills een belangrijke plaats hebben omdat dit voor een rol of functie noodzakelijk is:

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis