• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

René van Rijn is (kern)docent van de opleidingen Arbeidshygiëne en Veiligheidskunde bij NCOI. Vanuit zijnoorspronkelijke vak als biotechnoloog in de researchomgeving in de voedsel- en petrochemische industrie ontstond zijn interesse voor arbeidshygiëne. Hij volgde een HBO- en Masteropleiding tot arbeidshygiënist. Er volgde nog een reeks opleidingen met aan het eind de studie Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) aan de TU Delft. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) en docent arbeidshygiëne en veiligheid.

“Door diverse collega’s en bekenden ben ik erop gewezen dat het goed zou zijn als ik mijn kennis en ervaring beschikbaar zou stellen aan de nieuwe generatie arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen”, vertelt René. “Mijn persoonlijke ervaring was dat het wiel telkens maar weer opnieuw wordt uitgevonden. Dus ik heb er toen heel bewust voor gekozen om les te gaan geven. Iets waar ik veel energie uithaal.”

Wat is de impact van veel meer thuiswerken?

“Het is belangrijk dat veiligheid en arbeidshygiëne in een breder perspectief worden gezien. Denk hierbij aan corona. Wat is de toekomstige impact van veel meer thuiswerken voor medewerker en bedrijfsleven? Of de presidentswissel in de VS? Met Biden zullen milieu en duurzaamheid weer een grotere rol gaan spelen. Een onderwerp dat invloed kan hebben op het bedrijfsleven, want als bedrijven daar meer geld aan gaan uitgeven, blijft er dan nog genoeg over voor de veiligheid en gezondheid van de medewerkers? Of zouden we gezamenlijk kunnen gaan optreden in het kader van veiligheid en gezondheid van medewerkers, met als meerwaarde dat het milieu ook verbetert?

Je moet ook kijken naar het belang van gezondheid op de lange termijn. Per jaar overlijden er in Nederland 3.000 tot 3.500 mensen aan de gevolgen van een beroepsziekte, als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen in het verleden. Wat kunnen we hieraan verbeteren en hoe kunnen we dat doen? Wat asbest op den duur veroorzaakt weten we inmiddels. Ook weten we dat er langetermijneffecten zijn bij werken met chroom 6. Maar bij andere chemische stoffen is nog niet alles bekend. Veiligheidskundigen leren de acute gevaren van bijvoorbeeld zwavelwaterstof (H2S), maar ze zouden ook de chronische gevolgen van deze chemische stof voor het centrale zenuwstelsel moeten kennen. En er is bijvoorbeeld ook te weinig kennis van de impact van het langdurig werken met chemische producten op de hormoonhuishouding (endocrinologie).”

Gehoorschade en doofheid

“Ook de gevolgen van geluid moeten niet worden onderschat”, gaat René verder. “Langdurige en hoge geluidsbelasting boven 80 dB(A) op het werk kunnen gehoorschade en zelfs doofheid veroorzaken. En dat kan weer grote sociale gevolgen hebben. Als iemand niet meer goed hoort, kan die persoon in een sociaal isolement terechtkomen als gevolg van twijfelen en onzekerheid over datgene wat gezegd wordt. Hij of zij gaat dan zelf zinnen invullen en dat kan weer stress en/of wantrouwen naar anderen opleveren.”

René bevestigt dat als je naar al deze risico’s op lange termijn kijkt, het bij de training Arbeidshygiëne dus zeker ook draait om bewustwording en kennis opdoen. “De aandacht voor arbeidshygiëne is een tijd lang in rap tempo achteruitgegaan, maar daarin is nu gelukkig een kentering te zien.”

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis