• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

VentilerenEen goede luchtkwaliteit op je werkplek is belangrijk om gezondheidsklachten te voorkomen. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. Daar hoort gezonde lucht ook bij. Vervuilde lucht kan verschillende gezondheidsklachten veroorzaken. Klachten die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld last van de luchtwegen, astma, irritatie aan de ogen en huid, allergische reacties, hoofdpijn en concentratieproblemen. Bij kantoorgebouwen waar veel mensen deze klachten hebben, noemen we dit het sick-building-syndrome.

Luchtverversing is belangrijk omdat je niet altijd kunt zien of ruiken dat de kwaliteit van de lucht slecht is. Een oorzaak daarvan is bijvoorbeeld een laag zuurstofgehalte door het ademen van mensen. Ook kunnen concentraties van stoffen, gassen en dampen door werkprocessen veel hoger liggen, zonder dat dit te zien of te ruiken is. Bovendien zorgen mensen op de werkplek behalve voor een toename van uitgeademde lucht ook voor stofdeeltjes in de lucht vanwege kleding en de slijtage van huishoudelijk textiel en vloerbedekking. Ook uitstoot van printers, faxen en kopieerapparaten en schimmels en bacteriën door vochtige lucht verslechteren de luchtkwaliteit.

 

Ventileren beter dan filteren

Het is essentieel dat de vuile lucht wordt vervangen door verse lucht. Daarvoor is filteren van de vuile lucht meestal geen oplossing vanwege de gassen. Ventileren zorgt voor verse buitenlucht en werkt daarom veel beter. Zorg er wel voor dat er geen hinderlijke tocht ontstaat. Voor het als hinderlijk ervaren van tocht zijn normen vastgesteld. De luchtsnelheid mag niet boven de 0,15 m/s komen. In de zomer mag dit 0,25 m/s zijn. Het beste kun je de tocht niet boven de 0,1 m/s laten komen.

Voor kantoorruimten geldt het advies om een minimale luchtverversing van 30 m³/uur per persoon te hanteren bij licht fysiek werk en 50 m³/uur bij fysiek zwaarder werk. Voor scholen adviseert de GGD een minimale luchtverversing van 40 m³/uur, maar beter nog 50 m³/uur. Het gaat hier immers om mensen in de groei. Ook heeft een vervuilde lucht een mogelijk negatief effect op de schoolprestaties. Bij industriële werkplekken is 50 m³/uur ruim voldoende.

 

Hoe zorg je voor goede ventilatie?

Enkele basismaatregelen voor goede ventilatie zijn:

  • Open gevelroosters en klepramen.
  • Zet de ramen op een kier als gevelroosters, klepramen of mechanische ventilatie ontbreken.
  • Goed onderhoud en de juiste afstelling van mechanische ventilatie.

Als je een goed ventilatiesysteem hebt is het dus belangrijk om het goed te onderhouden. Daarbij hoort regelmatig vervangen van de koolstoffilters en het schoonmaken van de kanalen. De eisen die aan de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats worden gesteld staan in het Arbobesluit (artikel 6.2.: luchtverversing).

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis