• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen explosiegevaar. Daarvoor moeten ze voldoen aan de Europese richtlijnen voor explosiegevaar, ofwel ATEX 153. ATEX staat voor de Franse term atmosphères explosibles. Zo’n explosieve atmosfeer ontstaat door een mengsel van lucht en een brandbaar materiaal in de vorm van gas, damp, nevel of stof. Als er genoeg van zo’n materiaal in de lucht zit kan een vonkje afkomstig van gereedschap of elektriciteit al een explosie veroorzaken.

Vooral in branches als de chemie, de verfindustrie, de papierindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de houtverwerkende industrie hebben organisaties en bedrijven te maken met explosiegevaar. Daar moeten werknemers zoals operators van installaties en machines, installateurs, onderhoudsmonteurs en logistiek medewerkers, die betrokken zijn bij het primaire proces van het bedrijf, in ieder geval kunnen werken volgens de ATEX-normeringen.

Volgens de ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG (ook bekend als ATEX 153) moeten werkgevers de risico’s voor de werknemers vastleggen in een veiligheidsrisicodocument dat bestaat uit:

  • Een nadere risicoanalyse
  • Een gevarenzone-indeling
  • Passende technische en organisatorische maatregelen
  • Voorlichting aan de werknemers

Een belangrijk onderdeel van ATEX 153 is de zonering. Dat is een risico-inventarisatie met een vaststelling van explosiegevaarlijke zones. Het gaat daarbij om 6 zones aflopend van veel risico naar heel beperkt risico. Leveranciers van apparatuur die binnen de explosiegevaarlijke zones wordt gebruikt, moeten voldoen aan de regels in de ATEX 114 richtlijn.

Een complete lijst met onze ATEX-trainingen vind je hier.

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis