• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

 Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosieveiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen. Daarin moet de werkgever de risico’s die een werknemer loopt bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving of met explosiegevaarlijke stoffen vastleggen.

Dus bij elke organisatie waar explosiegevaar is, moet een explosieveiligheidsdocument aanwezig zijn. Officieel is het EVD onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het hoeft geen apart document te zijn. Maar het is wel van belang om altijd te kunnen achterhalen waarom installaties en werkprocessen op een bepaalde manier zijn uitgevoerd. In het geval van wijzigingen, nieuwe grondstoffen of nieuwe machines, kan het voorkomen dat er aanpassingen gedaan moeten worden. Ook is in een goed EVD altijd te achterhalen wie voor bepaalde zaken verantwoordelijk is.

 

Hoe stel je een EVD op?

Voor het EVD bestaat geen vast format, maar het moet wel minimaal de volgende informatie bevatten:

  • Een risicoanalyse;
  • Een gevarenzone-indeling;
  • Passende maatregelen;
  • Voorlichting aan de werknemers.

Bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en de in het Arbobesluit opgenomen Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE-regeling) kunnen op de website van de Inspectie SZW een checklist downloaden om het explosieveiligheidsdocument op volledigheid te toetsen.

Voor HSE-managers, safety engineers, veiligheidskundigen (MVK/HVK) en anderen die betrokken zijn bij de veiligheid binnen een bedrijf, hebben wij de training ATEX Opstellen van Explosieveiligheidsdocument (EVD) in ons opleidingsaanbod.

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis