• Studeren in eigen tempo
  • Jaar gratis toegang tot online theorie
  • Praktijk is echt praktijk

NCOI Techniek & Veiligheid,  hierna te noemen NCOI, heeft, uiteraard, alle gestelde voorzorgsmaatregelen gevolgd om te allen tijde de veiligheid van onze deelnemers en docenten te kunnen garanderen. Met de verruiming van de maatregelen ter bestrijding van de Corona crisis is er per 1 juni weer meer mogelijk in het uitvoeren van klassikale trainingen.

Onze missie is dat iedereen aan het einde van de werkdag veilig en gezond naar huis toe kan. De veiligheid van medewerkers en bezoekers van bedrijven is door de uitbraak van het corona virus in een spotlight komen te staan. Het (blijven) trainen en opleiden van medewerkers op het gebied van veiligheid is daardoor in deze tijd van groot belang voor de bedrijfsvoering. NCOI heeft daarom verschillende trainingen en opleidingen op een digitale wijze mogelijk gemaakt en de afgelopen periode uitgevoerd, maar niet alle trainingen kunnen digitaal uitgevoerd worden omdat zij bijvoorbeeld een praktijk onderdeel bevatten waarbij deelnemers handelingen moeten uitvoeren onder supervisie van een docent.

Inmiddels is het volgens de richtlijnen weer mogelijk om praktijktrainingen die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang te laten vinden als er minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Daarom informeren wij u graag over de maatregelen die wij getroffen hebben om op een veilige en verantwoorde wijze weer praktijktrainingen te kunnen geven. Om de veiligheid van deelnemers en docenten te waarborgen zullen wij zo veel mogelijk digitaal blijven opleiden waar dit mogelijk is en alleen klassikale bijeenkomsten organiseren wanneer de training of opleiding niet digitaal kan plaatsvinden. Er zal daarom ook vaak een blended opleidingsvoorstel gedaan worden waarin digitaal en klassikaal gecombineerd wordt.

Vanaf juni starten wij dus weer met het uitvoeren van onze VCA-, ATEX- en NEN-trainingen. Deze trainingen zijn aangepast aan de anderhalvemetersamenleving. We leggen graag uit welke aanpassingen we doorvoeren.

Aanpassingen en voorwaarden voor training op uw locatie

Trainingen op uw eigen locatie zijn mogelijk als we de volgende aanpassingen aan onze trainingen doorvoeren en als voldaan kan worden aan onderstaande voorwaarden.

Uw eigen maatregelen

NCOI dient vooraf op de hoogte gesteld te worden van de maatregelen die uw organisatie genomen heeft. De trainer zal ter plaatse een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) doen, deze is leidend voor het al dan niet doorgaan van de training.

Kleinere groepen

We trainen in kleinere groepen om te kunnen voldoen aan de richtlijn om voldoende afstand van elkaar te houden. De hoeveelheid deelnemers is afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Aangepaste uitnodiging

Deelnemers ontvangen een aangepaste uitnodiging met daarin beschreven welke preventieve maatregelen NCOI neemt en wat we hierin van de deelnemers verwachten.

Controle voor aanvang

Er wordt voor aanvang van de training gevraagd of er deelnemers aanwezig zijn met gezondheidsklachten (hoesten, niezen, verkouden, koorts, ‘zieke’ indruk). Geeft een deelnemer aan (griep)symptomen te hebben, dan kan hij of zij niet deelnemen. De docent heeft uiteindelijk de eindbeslissing of iemand deel kan nemen. Wanneer een deelnemer 14 dagen klachten vrij is, dan is hij/zij weer welkom bij één van onze trainingen.

Facilitaire maatregelen op de trainingslocatie

Wanneer wij op uw locatie een trainingen verzorgen dan verwachten wij dat er maatregelen zijn genomen om de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen deelnemers te waarborgen. De docent zal dit middels de LMRA beoordelen. De trainingsruimte moet goed schoongemaakt en geventileerd zijn. Een eventuele airco moet uit te zetten zijn. Tevens moet de ruimte groot genoeg zijn om voldoende afstand te bewaren.

Dragen wegwerphandschoenen

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van praktijkmaterialen, zoals blusmiddelen bij de BHV of wartels bij ATEX, dan is het verplicht om wegwerphandschoenen te dragen. De docent zal deze uitreiken. De handschoenen worden aan het eind van de praktijkbijeenkomst weggegooid.

Handen regelmatig wassen

Op meerdere momenten tijdens de bijeenkomst zal aan de deelnemers worden gevraagd de handen te wassen. In de omgeving van de training moet men daarom in staat zijn de handen te kunnen wassen met water en zeep. Ook moet er voldoende desinfectans aanwezig zijn.

Reanimatie-oefeningen

Wij zullen wij voorlopig geen beademing oefenen, maar alleen borstcompressies. Deelnemers die wel de beademing willen oefenen zullen wij de mogelijkheid bieden door nieuw gelaat en schone longen te faciliteren.

Geen lotusslachtoffers en acteurs

Tijdens de verschillende trainingen maken wij géén gebruik van lotusslachtoffers en acteurs om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

 

Aanpassingen en voorwaarden op onze locatie

Alle bovenstaande maatregelen gelden ook voor de trainingen op onze locaties. Aanvullend daarop hebben wij onderstaande maatregel genomen.

Lunch

Waar lunch wordt verzorgd voor uw deelnemers bieden wij deze aan in de vorm van een lunchpakket in de trainingsruimte.

 

Protocol

Deze richtlijnen komen voort uit het Protocol: Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie. Het volledige protocol vindt u hier.

Incompany

Al onze cursussen kunnen we ook incompany binnen uw organisatie uitvoeren. Op een tijd en locatie die u het beste uitkomt.

Locaties door heel Nederland

NCOI Techniek & Veiligheid is in heel Nederland actief en biedt cursussen aan op 22 plaatsen.

E-learning

Veel programma’s van NCOI Techniek & Veiligheid bieden we ook aan in e-Learning. Zo kunt u het programma volgen waar en wanneer u maar wilt.

Over NCOI Veiligheid

Wij leiden al meer dan 40 jaar mensen op met onze veiligheidstrainingen. Inmiddels is NCOI Veiligheid dé veiligheidsspecialist binnen Salta Group. We doen dat op basis van 3 uitgangspunten:

1. Didactisch innovatief
2. Kwaliteit!
3. Partner in veiligheid

Iedereen na een werkdag weer veilig en gezond naar huis